ผลการดำเนินงานประจำเดือน
ระบบสนันสนุนการให้บริการประชาชนฯ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2560
รูปภาพที่เกี่ยวข้องผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
รูปภาพที่เกี่ยวข้องผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2560
รูปภาพที่เกี่ยวข้องผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2560
รูปภาพที่เกี่ยวข้องผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม2560


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้ จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทร 037 - 454436 หรือสายด่วน 1567