นางสาวพรรณรัตน์ เนียมสมดี
นางสาวพรรณรัตน์ เนียมสมดี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนนางสาวนาราภัทร ทันถาจิตร
นางสาวนาราภัทร ทันถาจิตร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน


 
หนังสือแจ้งเวียน

ปจ 0017.1/ว 107 ลว. 28 มกราคม 2564 เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2
|
3 | หนังสือ |
ปจ 0017.1/ว 107 ลว. 8 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | เรื่องที่ 1 | เรื่องที่ 2 | เรื่องที่ 3 | หนังสือ |
ตราสัญลักษณ์ สคบ.
จำนวนผู้เข้าชม best free website hit counter
 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทร./โทรสาร 0 3745 4436
e-mail : skb.nutoor1205@gmail.com