รับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี


- กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
- กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2563
- คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
- เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต
- การดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
- 9 เหตุผลที่ทำไมเราต้องบริจาคเลือด
- 8 ขั้นตอน การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต
- การดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต
- บริจาคอวัยวะ และอุทิศร่างกาย
- เรื่องควรรู้ ก่อน - หลัง บริจาคโลหิต
- 8 ขั้นตอน การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต
- การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต
- ความรู้เกี่ยวกับโหลิต
- คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต