ค้นหารายชื่อ
รายงานข้อมูลผู้ลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์
 

   
 
 
 
กำหนดการพิธีเปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดปราจีนบุรี
ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่
เวลา
กิจกรรม
วันอาทิตย์ที่
9 ธันวาคม 2561
12.00 น.
- ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" เริ่มทยอยเดินมา
พร้อมกัน ณ ประตูทางเข้าสำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

14.00 น.
- ประชาชนเข้าประจำจุดขบวนจักรยานที่กำหนด
- หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าประจำจุดขบวนจักรยานที่กำหนด

14.30 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางถึงบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
"Bike อุ่นไอรัก"

14.50 น.

- ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าประจำจุด ณ บริเวณพิธีจัดกิจกรรมจักรยาน เฉลิมพระเกียรติฯ
"Bike อุ่นไอรัก" (เวทีหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี)
- ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมเพรียงกัน
-
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี
- ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

15.00 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าประจำจุดพร้อมจักรยาน ให้สัญญาณเริ่มปั่นจักรยาน
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก"

หมายเหตุ การแต่งกาย : เสื้อยืดจักรยานพระราชทาน หรือเสื้อยืดโทนสีเหลือง หรือสีฟ้า


 

 
 
 
 
การลงทะเบียนในวันจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดปราจีนบุรี
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่
เวลา
กิจกรรม
9 ธันวาคม 2561
12.00 น.
- เริ่มลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียน ตรงข้างสำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี จะได้รับริบบิ้นสี
เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการตั้งแถวจักรยานตามแผนผัง และตรวจร่างกายที่จุดพยาบาล

13.00 น.
- เริ่มตั้งแถวจักรยาน ตามกลุ่มสีของริบบิ้น ซึ่งจุดที่ตั้งแถวจะมีธงสีเดียวกับริบบิ้นที่ได้รับ
รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ผูกริบบิ้นสีเดียวกัน อำนวยความสะดวก

15.00 น.
- บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ เริ่มกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ระยะทาง 29 กิโลเมตร

หมายเหตุ
1. ริบบิ้นสีที่ได้รับให้ผูกติดไว้กับจักรยานข้างขวา เพื่อให้สังเกตได้ง่าย
2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถจอดรถยนต์ไว้ได้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตปราจีนบุรี และโรงเรียนบ้านแหลมหิน และเข้ามายังจุดลงทะเบียนที่ประตูสำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าได้ทางเดียว
3. สามารถตรวจเช็คความพร้อมของจักรยานได้ที่จุดบำรุงรักษาจักรยานด้านหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

 


 

 
 
 
 
กำหนดวันรับเสื้อพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดปราจีนบุรี
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่
ลำดับในระบบลงทะเบียน
ลงทะเบียนเวลา
วันที่ 1 ธันวาคม 2561
1 - 600
07.00 น.
601 - 1200
09.00 น.
1201 - 1800
12.30 น.
1801 - 2400
14.00 น.
วันที่ 2 ธันวาคม 2561
2401 - 3000
08.00 น.
3001 - 3600
10.00 น.
3601 - 4200
13.00 น.
4201 - 4332
1500 น.
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ผู้ที่มีรายชื่อในระบบ
(ตามประกาศจังหวัดปราจีนบุรีฯ)
แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเสื้อยืดพระราชทาน

08.30 - 16.30 น.
ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
"Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดปราจีนบุรี
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี หลังจากระบบปิด

08.30 - 16.30 น.
ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


 

 
 
 
กำหนดวันซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก"
จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่
พร้อมกันเวลา
สถานที่
วันที่ 2 ธันวาคม 2561
14.00 น.
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


 

 
 
   
 

**วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
และประชาชนชาวปราจีนบุรี ร่วมซ้อมใหญ่เสมือนจริงในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค ระยะทางรวม 29 กิโลเมตร**

ลงทะเบียนปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

ลงทะเบียนปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

ลงทะเบียนปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

ลงทะเบียนปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

ลงทะเบียนปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

ลงทะเบียนปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

-----------------------------------


**วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 07.55 น. ที่หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบ
เสื้อยืดพระราชทาน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
นายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 2 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ
และประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เข้าร่วมรับเสื้อยืดพระราชทาน สำหรับจังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4,332 คน**


ลงทะเบียนปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

ลงทะเบียนปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

ลงทะเบียนปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

ลงทะเบียนปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

ลงทะเบียนปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก


ลงทะเบียนปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

-----------------------------------


**วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ที่โถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียน
ออนไลน์ร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ซึ่งกำหนดปั่นจักรยานพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.
โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี/เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมลงทะเบียน**

ลงทะเบียนปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก


ลงทะเบียนปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

ลงทะเบียนปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

ลงทะเบียนปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

-----------------------------------


 
 
 
 
รายงานสถิติยอดผู้ลงทะเบียน "Bike อุ่นไอรัก"
จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่
ลงทะเบียนผ่านเเว็บไซต์ด้วยตนเอง
/ที่ว่าการอำเภอ
ลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
รวมผู้ลงทะเบียน (คน)
วันที่ 19 พ.ย. 2561
270
365
635
วันที่ 20 พ.ย. 2561
280
235
515
วันที่ 21 พ.ย. 2561
182
249
431
วันที่ 22 พ.ย. 2561
397
178
575
วันที่ 23 พ.ย. 2561
421
151
572
วันที่ 24 พ.ย. 2561
362
37
399
วันที่ 25 พ.ย. 2561
173
29
202
วันที่ 26 พ.ย. 2561
590
131
721
วันที่ 27 พ.ย. 2561
232
50
282
รวมจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 4,332 คน (ชาย 2,361 คน, หญิง 1,971 คน)

 

 
(ยอด ณ เวลา 16.30 น. ของทุกวัน)  
 


 
 
 
การประกันภัย

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอพระราชทาน ทูลเกล้าฯ ถวายกรมธรรม์ประกันภัยประเภท PA เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ (กลุ่ม)
โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ กรมธรรม์ มีรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองดังนี้

* ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นนักปั่นจักรยานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก ไว้กับคณะผู้จัดงาน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ร่วมปั่นจักรยาน
(ตามรายชื่อ พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนที่แจ้งให้ทราบ)
* ระยะเวลาคุ้มครอง วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. ถึง 10 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น.
* ขอบเขตความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ภายในวันที่จัดกิจกรรม โดยเกิดขึ้นระหว่างการปั่นจักรยานขณะร่วมกิจกรรม ภายในเส้นทาง
ที่คณะผู้จัดงานกำหนด และต้องเป็นพื้นที่ที่กำหนดจัดงาน ภายในราชอาณาจักรไทย ระหว่างเวลา เริ่มพิธี จนเสร็จพิธี ตามกำหนดการของแต่ละพื้นที่
ทั่วราชอาณาจักรไทย
* เงื่อนไขความคุ้มครอง
- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ. 1) บริษัทฯ จะชดใช้สินไหมเต็มทุนประกันภัย จำนวน 500,000 บาท/คน
- ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการร่วมกิจกรรม บริษัทฯ จะชดใช้สินไหมทดแทน จำนวน 50,000 บาท/คนในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง


 การประกันภัยกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"

 
 
   
 

ผังจัดกลุ่มจักรยานกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

เส้นทาง Bike อุ่นไอรัก

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. ที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก จังหวัดปราจีนบุรี และร่วมปั่นจักรยาน ระยะทาง 29 กิโลเมตร ซึ่งสรุปผลการจัดงานได้ดังนี้
1. เวลาเริ่มปล่อยขบวน 15.00 น.
2. ยอดผู้ร่วมพิธี 950 คน
3. ยอดผู้ร่วมปั่น 3,768 คน
4. ไม่มีผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต
โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด (ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน)
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น เครือข่ายกลุ่มคนพิการ
ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนชาวปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรม-----------------------------------

 จัดทำโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ที่อยู่ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3745-4006 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31722, 31729
เสนอแนะ/ติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ E-mail: Prachinburi@moi.go.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixel