กำหนดการพิธีเปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดปราจีนบุรี
ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่
เวลา
กิจกรรม
วันอาทิตย์ที่
9 ธันวาคม 2561
12.00 น.
- ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" เริ่มทยอยเดินมา
พร้อมกัน ณ ประตูทางเข้าสำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

14.00 น.
- ประชาชนเข้าประจำจุดขบวนจักรยานที่กำหนด
- หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าประจำจุดขบวนจักรยานที่กำหนด

14.30 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางถึงบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
"Bike อุ่นไอรัก"

14.50 น.

- ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าประจำจุด ณ บริเวณพิธีจัดกิจกรรมจักรยาน เฉลิมพระเกียรติฯ
"Bike อุ่นไอรัก" (เวทีหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี)
- ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมเพรียงกัน
-
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี
- ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

15.00 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าประจำจุดพร้อมจักรยาน ให้สัญญาณเริ่มปั่นจักรยาน
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก"

หมายเหตุ การแต่งกาย : เสื้อยืดจักรยานพระราชทาน หรือเสื้อยืดโทนสีเหลือง หรือสีฟ้า


 

 
 
 
 
การลงทะเบียนในวันจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดปราจีนบุรี
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่
เวลา
กิจกรรม
9 ธันวาคม 2561
12.00 น.
- เริ่มลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียน ตรงข้างสำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี จะได้รับริบบิ้นสี
เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการตั้งแถวจักรยานตามแผนผัง และตรวจร่างกายที่จุดพยาบาล

13.00 น.
- เริ่มตั้งแถวจักรยาน ตามกลุ่มสีของริบบิ้น ซึ่งจุดที่ตั้งแถวจะมีธงสีเดียวกับริบบิ้นที่ได้รับ
รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ผูกริบบิ้นสีเดียวกัน อำนวยความสะดวก

15.00 น.
- บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ เริ่มกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ระยะทาง 29 กิโลเมตร

หมายเหตุ
1. ริบบิ้นสีที่ได้รับให้ผูกติดไว้กับจักรยานข้างขวา เพื่อให้สังเกตได้ง่าย
2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถจอดรถยนต์ไว้ได้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตปราจีนบุรี และโรงเรียนบ้านแหลมหิน และเข้ามายังจุดลงทะเบียนที่ประตูสำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าได้ทางเดียว
3. สามารถตรวจเช็คความพร้อมของจักรยานได้ที่จุดบำรุงรักษาจักรยานด้านหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

 


 

 
 
 
 
กำหนดวันรับเสื้อพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดปราจีนบุรี
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่
ลำดับในระบบลงทะเบียน
ลงทะเบียนเวลา
วันที่ 1 ธันวาคม 2561
1 - 600
07.00 น.
601 - 1200
09.00 น.
1201 - 1800
12.30 น.
1801 - 2400
14.00 น.
วันที่ 2 ธันวาคม 2561
2401 - 3000
08.00 น.
3001 - 3600
10.00 น.
3601 - 4200
13.00 น.
4201 - 4332
1500 น.
วันที่ 3-8 ธันวาคม 2561

ผู้ที่มีรายชื่อในระบบ
(ตามประกาศจังหวัดปราจีนบุรีฯ)
แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเสื้อยืดพระราชทาน

08.30 - 16.30 น.
ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


 

 
 
 
กำหนดวันซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก"
จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่
พร้อมกันเวลา
สถานที่
วันที่ 2 ธันวาคม 2561
14.00 น.
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


 

 จัดทำโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ที่อยู่ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3745-4006 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31722, 31729
เสนอแนะ/ติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ E-mail: Prachinburi@moi.go.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixel