ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก


1. รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

 


2. สถิการให้บริการออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน จังหวัดปราจีนบุรี