ข้อมูลผู้บริหารจังหวัดปราจีนบุรี
ประวัตินายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์
ชื่อ :   นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์
ตำแหน่ง :  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0 3745 4000
หมายเลขโทรสาร :  0 3745 4000
สถานที่ทำงาน : ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด
 
ประวัตินายรณรงค์ นครจินดา ชื่อ :   นายรณรงค์ นครจินดา
ตำแหน่ง :  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0 3745 4001
หมายเลขโทรสาร :  0 3745 4001
สถานที่ทำงาน : ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด
 
นายบัญชา เชาวรินทร์ ชื่อ :   นายบัญชา เชาวรินทร์
ตำแหน่ง :  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0 3745 4002
หมายเลขโทรสาร :  0 3745 4002
สถานที่ทำงาน : ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี