ในหลวง70ปี

Download ใบสมัคร เข้าร่วมโครงการ “ปั่นไป กินไป ผลไม้ปราจีนบุรี” หรือโทรสอบถามได้ที่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี โทร 0-3721-4073


เข้าสู่เว็บจังหวัดปราจีนบุรี
........................................................................................................................................
จัดทำโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4
ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3745-4006 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31722, 31729