ล่องแก่งหินเพิง ปราจีนบุรี

โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2559


เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี
........................................................................................................................................
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4
ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3745-4006 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31722, 31729